Förebyggande åtgärder är effektiva för att minska antalet fall hos äldre. Därför har forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet tillsammans med Uppsala kommun och Mälardalens högskola satt igång en studie där 400 personer, 75 år och äldre, ska ingå. Syftet är att hitta metoder för att förhindra fallskador. Deltagarna har nyss fått rollator eller hemtjänst.

Program för att träna hemma

En grupp ska erbjudas balans- och styrketräning med hjälp av ett hemträningsprogram samt promenader. Grupp nummer två får samma träning men kombinerat med motiverande samtal. Grupp nummer tre är en kontrollgrupp.

Träningsövningarna görs med stöd av en sjukgymnast som kommer på besök sex gånger under ett år och följer upp per telefon vid tre tillfällen. Mellan besöken tränar deltagarna på egen hand. Effekten av regelbunden träning, förekomst av fall och fallskador, sjukvårdskostnader samt kostnader för stöd i hemmet, ska sedan utvärderas och jämföras.