Arrangörerna räknar med drygt 6 000 deltagare under de tre specialistveckorna.

Det är artonde gången kirurgveckan hålls, men första gången i Uppsala. I år fokuserar man bland annat på tumörkirurgi och kirurgiska behandlingar av diabetes.

Inte bara vårdpersonal

Veckan efter är vikt för ortopedi. I år med den åldrande patienten i centrum, och då främst ortopediska operationer på äldre patienter, så kallad ortogeriatrik.

Sist ut är röntgenveckan som startar den andra september och där huvudtemat är diagnostik och behandling av cancer. Den specialistveckan vänder sig också till sekreterare, fysiker och ingenjörer som arbetar inom ämnet, förutom till läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som de två första veckorna.

Hoppas på många effekter

Per Hellman, professor och överläkare i kirurgi på Akademiska sjukhuset och vetenskaplig sekreterare i Svensk kirurgisk förening räknar med att kraftsamlingen med tre specialistveckor i rad ska ge många effekter.

– Inte bara för Uppsala som ett av landets ledande medicinska centra, utan också för den svenska sjukvårdsprofessionen och såklart patienterna som blir omhändertagna av välutbildade personer inom vården, säger han.

Förutom det vetenskapliga programmet på Uppsala Konsert- och Kongress blir det också föreläsningar för allmänheten på Akademiska sjukhuset.