Förutom i prover från avloppsvattnet har viruset också hittats hos 27 friska barn och en vuxen. Israel har därför inlett en vaccinationskampanj där alla barn under nio år får en påfyllnadsdos poliovaccin.

Normalt utvecklar bara en på tusen smittade sjukdomen poliomyelit, barnförlamning, och ingen av de smittade i Israel har insjuknat.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är risken att poliovirus sprids från Israel till andra länder måttlig till hög, och länder runt om eller med nära kontakter med poliodrabbade länder rekommenderas därför att höja sin polioövervakning.

Hittills i år har 181 fall av viruset upptäckts runt om i världen, hälften av dem i Somalia. Världssamfundet hoppades tidigare att polioviruset skulle vara utrotat till förra året. Där är man inte riktigt ännu, men antalet fall har sjunkit från 350 000 om året i slutet av 1980-talet till 650 år 2011 och 223 förra året.