Hjärtinfarkt diagnostiseras oftast genom upprepade mätningar av ämnet Troponin T som "läcker" från det skadade hjärtat. Både en ökning och en minskning av nivåerna indikerar en infarkt.

Såg ingen förändring

I studien upptäckte forskarna att var fjärde patient med hjärtinfarkt inte visade någon signifikant förändring av Troponin T-nivåerna i blodet under de första timmarna. Förändringen noterades dock då ett nytt blodprov togs flera veckor efter hjärtinfarkten, då Troponin T-nivåerna markant hade sjunkit.

Forskarnas tolkning är att Troponin T-nivåerna ökar ganska snabbt efter infarkten. Hos patienter som kommer in till sjukhuset dagar efter hjärtinfarkten har nivåerna redan nått sin maxnivå, och förblir ofta stabila under sjukhusvistelsen.

Bör följas upp

– Vår studie talar för att patienter med stabilt ökade nivåer av Troponin T regelmässigt bör genomgå en ny Troponin T-provtagning en vecka efter sjukhusbesöket, eftersom det skulle förbättra möjligheten att identifiera patienter som genomgått hjärtinfarkt, säger Ola Hammarsten, överläkare och forskare vid Sahlgrenska akademin.

I Göteborgs-studien ingick 1 178 svenska patienter som diagnostiserats med hjärtinfarkt. Studien är publicerad i Journal of American College of Cardiology.