Nu krävs snabba åtgärder för att säkra den akuta verksamheten, skriver sjukhusledningen i ett pressmeddelande.

Det har varit brist på vårdplatser under en längre tid vilket har gjort att man tänjt på alla resurser, men nu har läget blivit akut.

– Det pågår ett arbete kring att på lång sikt se över vårdplatsfördelningen inom Hallands sjukhus, men nu krävs det även kortsiktiga åtgärder för att lösa en akut situation, framhåller Lena Johansson, sjukhuschef.

Efter dagens stabsmöte har man enats om ett antal akuta åtgärder:

  • Omdirigera det akuta flödet genom att ambulanstransporter från hela Falkenbergs kommun kör till Hallands sjukhus Halmstad.
  • Utöka bemanningen i Halmstad för att kunna ta emot fler patienter.
  • Utöka antalet vårdplatser i Varberg. Detta kräver att man kan lösa bemanningen.
  • Dra ner på planerad verksamhet, främst inom ortopedi.