Det är kvalitetsregistret för tonsilloperation som nu pekar ut de säkraste operationsmetoderna.

I Sverige görs nästan 6 000 operationer per år då halsmandlarna tas bort helt, de flesta på barn. Med den metod som nu är vanligast drabbas över 500 av blödningar efteråt. Blödningar som kräver omedelbar sjukhusvård.

Varma eller kalla operationsmetoder

Joacim Stalfors är docent i öron-, näs- och halssjukdomar och ansvarig för kvalitetsregistret för tonsilloperation. Han konstaterar att de varma metoderna innebär kraftigt förhöjda risker för blödningar. Det gör däremot inte kallt stål.

– Kallt stål kombinerat med kall blodstillningsteknik har visat sig ge lägst blödningsrisk. Det är en traditionell metod som sällan används nuförtiden, men jag tror att många kliniker nu kommer att se över sitt sätt att operera, säger Joacim Stalfors.

20 000 operationer registrerade

I kvalitetsregistret för tonsilloperation finns uppgifter om över 20 000 operationer, vilka metoder som har använts och vad resultaten visar.