Varje år drabbas mellan 300 och 800 personer i Sverige av tarminfektion på grund av bakterien Yersinia enterocolitica. En tredjedel av de som smittas är barn under fem år. Tarmsymtomen kan vara kvar i flera veckor och risken finns även för ledbesvär och hudproblem.

Nu har fem svenska myndigheter utarbetat en gemensam strategi för att färre ska insjukna. Griskött är den vanligaste smittkällan för människor. Bakterien finns i grisens svalg och tarm och under slakten kan köttet förorenas. Därför föreslår myndigheterna att hygienrutinerna vid slakt ses över.

Några andra punkter i strategin är att kartlägga förekomsten av Yersinia i livsmedel och identifiera vilken mat som har högre risk, identifiera smittkällor för små barn och förbättra diagnostiken på mikrobiologiska laboratorier.

Bakom strategin står Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt.