HbA1c fungerar som ett bra mätvärde för att kontrollera hur blodsockret legat de senaste månaderna. Det används sedan länge för att tyda hur insulinbehandlingen fungerar hos diabetiker. Provtagningen är enkel, ingen fasta eller vila behövs och provet kan tas både venöst och kapillärt.

Höga krav på noggrannhet

Tidigare har vissa sjukhusmetoder haft ett fel som gjort att provet inte gått att mäta tillräckligt noggrant. Det är nu åtgärdat och därför inför den samlade diabetesexpertisen provet som en metod för att ställa diagnosen diabetes 2. Det gäller för icke gravida vuxna.

HbA1c är en sorts hemoglobin, det vill säga det protein som ger blodet dess röda färg och transporterar syret. HbA1c bildas när sockret i blodet binds till hemoglobin. Ju mer socker i blodet, desto mer hemoglobin ombildas till HbA1c.

Rekommendation av WHO

Sedan år 2011 rekommenderar världshälsoorganisationen, WHO, metoden för att ställa diagnos. Många länder har redan infört rekommendationen, till exempel samtliga nordiska länder, skriver Läkartidningen.

Kriteriet för diabetes blir att två HbA1c-prover är 48 mmol/mol eller över, eller att ett prov är det och att ett P-glukos efter fasta är över gränsen för diabetes.