Västra Götaland ligger långt framme när det gäller "ST–tjänstgöring" för sjuksköterskor, alltså att man får specialistutbilda sig inom ramen för sin anställning. Som Vårdfokus rapporterade i novembernumret av tidningen finns det redan en flerårig satsning som innebär att 60 personer per termin kan välja mellan ett antal olika inriktningar.

Nu går regionen ett steg längre och ska utreda vad som krävs för att erbjuda sjuksköterskor en generell rätt att få sin specialisering betalad av arbetsgivaren. Det var dock inte de styrande rödgröna partiernas förslag, utan oppositionens motion som vann gehör med två rösters övervikt, skriver Borås Tidning.