Patienter och personal är oroliga för att Flyktinghälsan i Malmö läggs ner och befarar att de asylsökande då inte längre kommer att kunna få den omvårdnad och det specifika omhändertagande de behöver. Men enligt regionrådet Anders Åkesson (MP) är ambitionen att stärka flyktinghälsan i hela Region Skåne.

Vill sprida kompetensen

En utredning pågår som bland annat ska se om de pengar Region Skåne vikt för mottagningen nästa år, 6,4 miljoner kronor, i stället kan tas för de första stegen i att bygga upp ett mångkulturellt kompetenscentrum, utan klinisk verksamhet.

– Framför allt handlar detta om att vi vill stärka kunskaperna generellt. Det är väldigt viktig för framtiden eftersom vi har många asylsökande. Vi har ju asylsökande över hela Skåne, inte bara i Malmö, och en del av dem besöker andra vårdcentraler. Vi ser ett behov av att stärka kompetensen i hela regionen, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Distriktssköterskan Heléne Dahmani som arbetar på Flyktinghälsan har ingenting emot att asylvården ses över.

– Man kan alltid utveckla och förbättra. Och jag tycker det skulle vara toppen om vi fick ett mångkulturellt kunskapscentrum. Men det ena utesluter inte det andra säger hon.

Funnits sedan 2006

Sedan 2006 har asylsökande fått hälso- och sjukvård på Flyktinghälsan i Malmö. Mottagningen fungerar som vilken annan vårdcentral som helst men målgruppen är asylsökande och gömda.

Anders Åkesson tycker att personalen bedriver en bra verksamhet. Inte minst deras arbete med tidig upptäckt av posttraumatisk stress, PTSD, måste tas tillvara, säger han. Men det lugnar inte personalen på Flyktinghälsan.

– Vi är rädda att ovan personal kommer att missa tecknen. Patienterna kanske inte orkar eller vågar ta upp till exempel tortyr eller en brutal våldtäkt, men vi som är vana vågar ställa frågorna och kan också ta emot och hantera svaren, säger Heléne Dahmani.

Missarna kommer, enligt henne, framför allt att leda till stort lidande för patienterna som också riskerar att bli storkonsumenter av vård om de inte får ett bra omhändertagande i början.

– Här är allt anpassat för att det ska bli så smidigt som möjligt för patienterna, till exempel har vi en arabisktalande tolk i väntrummet då det är öppen mottagning, säger hon.

Fler hälsokontroller

Regionrådet Anders Åkesson säger också att andelen asylsökande som deltar i hälsoundersökningar måste öka. I dag gör bara hälften av de asylsökande det.

– Vi har erbjudit oss att åka runt och göra hälsokontroller. Men vi bedriver också sjukvård på Flyktinghälsan. Vi har speciell erfarenhet och kunskap som gör att patienterna får ett bra omhändertagande. Om man har ett jättebra koncept som fungerar och alla uppskattar varför då lägga ner för att det ska bli jämlikt? Varför inte i stället bygga upp likadana verksamheter på flera ställen i Skåne, föreslår Heléne Dahmani.

Anders Åkesson är väl medveten om att personal och patienter på Flyktinghälsan är oroliga.

– Det är viktigt att ta personalens oro på allvar, de har jobbat på Flyktinghälsan länge och är väldigt kompetenta. Deras arbete måste värderas. Sen måste vi ha ett regionperspektiv också. Inga beslut är fattade och vi har inte sett var vi landar i frågan. Vi måste först ha ett underlag för att se om detta är en framkomlig väg, säger Anders Åkesson.