Vem minns inte akrylamid-larmet för drygt tio år sedan? Nyheten om att chips och flera andra livsmedel innehöll höga halter av det cancerframkallande ämnet akrylamid blev ett av de största matlarmen i modern tid och skakade om Sverige.

Nya provtagningar

Nu, tio år senare, konstaterar Livsmedelsverket att alldeles för lite har hänt sedan dess. Ambitionerna att sänka halterna av akrylamid är goda hos livsmedelsföretagen – men de lyckas inte särskilt bra, säger de i en ny rapport.

I enlighet med EUs rekommendationer har Livsmedelsverket genomfört provtagning och analys av akrylamid i livsmedel under 2011 och 2012. Sammanlagt 204 produkter har granskats inom sju kategorier: kaffe, pommes frites, chips, bröd, kex och kakor, frukostflingor och barnmat.

Chips och grovt bröd

I de flesta livsmedelskategorier hittades akrylamidhalter över de nivåer som anses normala jämfört med övriga EU. Chips överskred EU:s gränsvärden för akrylamid i 34 procent av fallen och grovt bröd i 18 procent av fallen.

– Under de år åtta år vi har analyserat akrylamid har halterna inte sjunkit. För att sänka svenskarnas intag av akrylamid måste industrin öka sina ansträngningar, särskilt när det gäller vanliga livsmedel som bröd och kaffe. Om företagen inte lyckas sänka halterna kan de också få svårt att klara de gränsvärden som är på gång inom EU, säger Leif Busk, toxikolog på Livsmedelsverket.

Under 2014 planerar Livsmedelsverket att göra en uppföljande undersökning. Alla resultat rapporteras till EU-kommissionen och till Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.