Studier på möss har gett goda resultat och inom kort ska det nya läkemedlet prövas på människor i en stor nationell studie.

Om även detta går vägen har Uppsalaforskarna tagit ett stort kliv framåt i forskningen om Alzheimers, eftersom deras medicin är den första som förväntas stoppa utvecklingen av sjukdomen i ett tidig skede, inte bara lindra den.

– Genom att studera två nordiska släkter lyckades vi kartlägga de så kallade amyloidbeta protofibrillernas betydelse vid förstadium till sjukdomen. Nu har vi tagit fram ett läkmedel som vi hoppas ska oskadliggöra dessa proteinformer och därmed stoppa sjukdomsförloppet, säger Lars Lannerfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.