Två sjuksköterskor i Stockholmsområdet har fått 50 000 kronor var i skadestånd sedan de diskriminerats på grund av att de var gravida när de sökte jobb.

I det ena fallet var sjuksköterskan provanställd hos ett privat företag. När hon jobbat några veckor där berättade hon om sin graviditet.

Under flera månader fick hon enbart positiv respons på hur hon skötte sitt arbete. Men efter fem månader ville företaget avsluta provanställningen. Sjuksköterskan spelade då in ett samtal med sin arbetsgivare där det tydligt framkom att de var mycket nöjda med henne, men att de ville säga upp provanställningen "eftersom hon inte var tillgänglig nu".

Inspelade samtal

Sjuksköterskan fick hjälp av Vårdförbundet att driva en process mot företaget. De hävdade då att avslutandet av provanställningen inte berodde på graviditeten, i stället förde de fram kritik mot hur hon hade skött sitt jobb.

– Många gånger står ord mot ord i sådana här fall, men den här gången fanns det inspelade samtalet som bevis på att de tyckte att hon hade skött sig bra, säger Eva Ohrelius, förbundsombudsman på Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Efter tvisten var sjuksköterskan inte intresserad av att komma tillbaka till företaget efter sin graviditetsledighet, så någon fortsatt anställning blev aldrig aktuell. Däremot fick hon ett skadestånd på 50 000 kronor.

Valde att vara ärlig

I det andra fallet hade en sjuksköterska blivit lovad jobb vid en privat vårdcentral. I sista stund, när det var dags att skriva på anställningskontraktet, valde hon att vara ärlig och berättade att hon precis fått veta att hon var gravid. Då ändrade sig platschefen och ville inte längre anställa henne.

Även här hade sjuksköterskan spelat in samtalet där platschefen uttryckligen säger att graviditeten är skälet till att hon inte får jobbet. Det slutade också med ett skadestånd på 50 000 kronor.

En balansgång

Eva Ohrelius tycker inte det känns roligt att uppmana till att spela in samtal och i båda fallen blev arbetsgivarna upprörda över det som de ansåg var brist på förtroende.

– Det är en balansgång, men de här kvinnorna hade inte kunnat få rätt annars, eftersom arbetsgivarna inte stod för vad de sagt tidigare, säger hon.