I observationsstudier har man länge sett ett starkt samband mellan låga halter av D-vitamin och sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och till och med förkylningar (se länk till höger.)

Men nu tycks det som att det är sjukdomarna som ger upphov till de låga D-vitaminhalterna. Inte låga D-vitaminhalter som orsakar sjukdomarna. Alltså den klassiska frågan om hönan och ägget.

Stort antal studier

I en metastudie har forskare nämligen tittat på randomiserade kontrollerade studier där patienter fått extra tillskott av D-vitamin. Då har man inte kunnat se att risken för olika sjukdomar minskar, inte ens bland dem som från början hade för låga halter.

Sammanlagt har 462 forskningsstudier utvärderats och resultatet presenteras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

"Mirakelpiller"

Vitamin D har länge ansetts som något av ett mirakeltillskott som inte bara förebygger benskörhet utan även spelar roll för att förhindra en rad andra sjukdomar. I dag tar hälften av alla vuxna i USA tillskott av D-vitamin till en kostnad av mer än 4 miljarder svenska kronor varje år.

I bästa fall är det bara en onödig kostnad, men i sämsta fall skulle extra tillskott kunna skada dem som redan från början har höga nivåer av D-vitamin. På senare tid har det även ifrågasatts om extra tillskott av D-vitamin verkligen förebygger benskörhet.