I Sverige är rekommendationen att patienter med borrelia ska få två veckors behandling med antibiotika. Men behandlingen är ifrågasatt, särskilt bland patienter med kvarstående symptom efter behandling.

Reser till Tyskland

Under 2012 ansökte ett 40-tal borreliapatienter om ersättning från Försäkringskassan för att kunna åka till särskilda kliniker i bland annat Norge och Tyskland som erbjuder antibiotikabehandlingar som varar i månader och år.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har undersökt om det finns evidens för att längre tids behandlingar med antibiotika är mer effektivt. Slutsatsen är att det inte finns några framforskade bevis som gör det möjligt att avgöra om antibiotika i mer än 10 till 14 dagar färbättrar behandlingsresutatet för patienter med de fästingburna sjukdomar, erythema migrans, neuroborrelios och borreliaartrit.

Mer forskning behövs

Inte heller vid kvarstående symtom efter borreliainfektion är det möjligt att avgöra om längre tids antibiotikabehand­ling har betydelse, skriver SBU i sin rapport.

Däremot finns det stora risker för allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer vid antibiotikabehandling som varar mer än 21 dagar. Därför behövs det fler välgjorda studier om behand­lingstid vid borrelia där både nytta och risker jämförs, konstaterar SBU.