Forskare i Lund kan vara på väg att hitta ett läkemedel mot havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, är en av de vanligaste orsakerna till att gravida kvinnor och deras barn dör, främst i tredje världen där det kan vara svårt att komma till sjukvården i tid. Sjukdomen drabbar årligen åtta miljoner gravida kvinnor.

Svenska Dagbladet skriver i dag om forskningen som än så länge utförts på får. Hälften av tackorna har fått ett läkemedel som gjorde att blodtrycket sjönk och skador på moderkaka och njurar läkte.

Förgiftar moderkakan

Forskaren Stefan Hansson berättar för tidningen att man inte vet riktigt varför havandeskapsförgiftning uppstår, men att något gör att moderkakan blir defekt och släpper ut ämnen som skadar mammans kärl, njurar och moderkakan.

Läkemedlet som kan bli verklighet är utvecklat från proteinet Alpha-1-mikroglobulin. Målet är att med en sticka, ungefär som ett graviditetstest, kunna se om det finns risk för att utveckla havandeskapsförgiftning.

Nästa steg är försök på möss. Om det går bra kan läkemedlet provas på kvinnor om fem år.