Det är forskare vid Karolinska intitutet som tillsammans med det privata företaget Mando group utrett Mandometoden som går ut på att patienter med ätstörningar får lära sig när de ska äta och när de ska känna mättnad.

Viktig kontinuitet

Med hjälp av en dator kopplad till en våg får patienterna se kurvor över sin egen äthastighet och mättnadsupplevelse. Förutom att de lär sig känna igen sina egna signaler för hunger och mättnad ingår andra delar i behandlingen, som ett program för ökat självförtroende och social åter uppbyggnad.

Alla patienter får en och samma läkare, lärare, dietist och sjuksköterska under hela behandlingen.

Goda resultat

1 428 patienter har undersökts i en internationell studie. Resultatet visar att 75 procent blev helt fria från symptom efter i genomsnitt 12,5 månaders behandling. 10 procent återföll under en femårsperiod. Ingen dog.

"Resultatet skiljer sig påfallande från resultatet av traditionell behandling där färre än hälften av patienterna förbättras", skriver Karolinska institutet och företaget i ett pressmeddelande.

Ätstörningspatienterna som ingått i studien kommer från Sverige, Holland, USA och Australien. De hade anorexi, bulimi eller andra ätstörningar och var under 18 år.