Riktlinjerna för behandling av högt blodtryck har sett likadana ut i mer än 30 år. Ett blodtryck över 140/90 behandlas med läkemedel. Därför har förslaget till nya riktlinjer väckt stort uppseende.

Berör miljontals människor

Det är en nationell expertgrupp som har ägnat fem år åt att studera all tillgänglig forskning på området och som nu föreslår att läkemedelsbehandling av hypertoni hos i övrigt friska personer från 60 och uppåt ska ske först när blodtrycket går över 150/90.

Det innebär att förskrivningen av mediciner för ett milt förhöjt blodtryck måste omprövas för en stor grupp människor. I USA handlar det om miljontals människor.

Yngre personer

För personer under 60 år samt för dem som har diabetes eller njursjukdomar är rekommendationen att blodtrycket ska hållas under 140/90 – även om det även där finns otillräcklig evidens.

Expertgruppen ifrågasätter inte själva definitionen av högt blodtryck eller att det är viktigt att kontrollera blodtrycket för att undvika hjärtinfarkt, stroke och andra sjukdomar. Däremot saknas vetenskapliga bevis för att tablettbehandling av ett milt eller måttligt förhöjt blodtryck sänker risken att dö i förtid.

Kost och motion

Forskarna pekar också på att det är skillnad i effekt av att sänka blodtrycket med hjälp av läkemedel och på naturlig väg med hjälp av en hälsosammare livsstil. Medicinerna har dessutom oönskade bieffekter. Därför vill de trycka extra på vikten av bra kost, fysisk aktivitet och viktkontroll.

Rapporten har publicerats i JAMA, Journal of the American Medical Association.

Europeiska riktlinjer

Enligt rekommendationer från det europeiska hypertonisällskapet ESH bör farmakologisk behandling sättas in om livsstilsåtgärder inte kontrollerar trycket vid mild hypertoni. (140-159/90-99 mm Hg).

Men frågan är omdiskuterad och i de svenska riktlinjerna poängteras livsstilsförändringar vid milt förhöjt blodtryck om det inte samtidigt finns flera andra riskfaktorer. Socialstyrelsen är tveksam till tablettbehandling av mild hypertoni. Ett blodtryck strax över 140/90 utan samtidig förekomst av andra riskfaktorer innebär "en mycket måttlig riskökning för insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom", enligt myndigheten.