Mellan 2010 och 2012 ökade andelen patienter som vårdades för influensa och lunginflammation med 22 procent. De äldre står för merparten av ökningen. Det visar Socialstyrelsens statistik om sjukdomar i slutenvård.

Under samma tid sjönk vaccinationstäckningen bland riskgrupper kraftigt samtidigt som flera olika typer av influensa cirkulerade.

Trenden på väg att vända

Vaccinationstäckningen har gått ner under flera år, men enligt Smittskyddsinstitutet kan trenden vara på väg att vända.

Den senaste sammanställningen visar nämligen att i år har 20 procent fler personer över 65 år vaccinerat sig mot influensa jämfört med året innan.

Men fortfarande är många äldre och även yngre som tillhör en riskgrupp ovaccinerade.

200 vårdades på intensiven

Smittskyddsinstitutets beräkningar visar att under förra vinterns influensasäsong insjuknade mellan 640 000 och 1 800 000 personer i Sverige.

Totalt intensivvårdades mer än 200 personer med influensa, hälften av dem var under 65 år och tillhörde en riskgrupp och få var vaccinerade.