Vårdfokus har tidigare rapporterat om att det fanns en risk att pumparna inte längre skulle räknas som förbrukningsartiklar när läkemedelsförmånerna sågs över. Det skapade en oro att patienterna skulle behöva betala själva och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD, krävde en nationell samsyn.

Nu visar det sig dock att samtliga 21 landsting och regioner har beslutat att fortsätta låta pumparna vara kostnadsfria, enligt en kartläggning som nyhetsbyrån TT har gjort.