Plastfilmen fästs över operationsområden för att skydda såret mot kontaminering av bakterier. Den används främst vid operationer där det är extra höga krav på hygien och sterilitet, som vid kärl-, hjärt-, och implantatkirurgi, ortopedi och vid kejsarsnitt.

Plastfilmen hör till de vanligt förekommande materialen vid operationer och har gjort det i västvärlden i årtionden. Nu visar den sig göra mer skada än nytta.

Mer bakterier med plastfilm

–Det är mer bakterietillväxt under plastfilmen än hos den grupp som hade bar hud. Det går inte att låsa in hudbakterier med plastfilmen, säger Karin Falk-Brynhildsen, operationssjuksköterska på Örebro universitetssjukhus, som imorgon disputerar med sin studie.

Karin Falk Brynhildsen. Foto: Örebro universitet

Infektioner i kirurgiska sår hör till de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och orsakas av bakterier från patientens hud. På varje kvadratcentimeter av människans hud lever omkring tre miljoner bakterier.

Gynnsam miljö för bakterier

Idén till forskningen kom när hon funderade över miljön under plasten. Förhållandena där borde vara som i ett växthus; varmt, fuktigt och gynnsamt för bakterier.

Första steget i forskningen blev ett pilotprojekt 2010 för att pröva hypotesen. Redan då var resultatet tydligt. I år har resultatet från hennes randomiserade, kontrollerade studie med 140 patienter som genomgick hjärtkirurgi publicerats.

Har slutat använda plastfilm

Alla patienter tvättades enligt rutin med klorhexidinsprit under två minuter. Därefter fästes plastfilm på hälften och den andra hälften opererades med bar hud. Båda grupperna kläddes med sterilt draperingsmaterial. Varje timme togs sedan odlingar. Efter två timmar växte betydligt mer bakterier under plastfilmen än på bar hud.

–Plastfilmen gör ingen nytta. Vi måste alltid kunna försvara våra val ekonomiskt. Redan efter pilotstudien tror jag flera sjukhus började fundera på att sluta med plastfilmen. Här i Örebro har vi slutat med den på kärl-och thoraxoperation och även på andra kliniker, säger Karin Falk-Brynhildsen.