Förhandlingarna med sjukhusledningen i går slutade med total oenighet. Ledningen vill lägga ned psykiatriavdelning 85 redan i februari och sedan bygga ut öppenvården. Tanken är att färre patienter ska behöva läggas in på sjukhuset.

Men Vårdförbundet tycker att planerna drivs på för snabbt och att både vård och arbetsmiljö är hotad.

– Vår risk- och konsekvensanalys visar höga risker på alla punkter. Det gäller överbelastning och oro för hot och våld. Skyddskommittén har inte hunnit analysera klart. Även om det är bråttom kan man inte förbise säkerheten i arbetsmiljön, säger Ingela Gjomakaj, psykiatrisjuksköterska och huvudskyddsombud.

Nedlagt i Lund

Trycket har ökat på akutvården i området sedan Lunds sjukhus lade ned 13 psykiatriplatser i september, vilket lett till överbeläggningar på båda sjukhusen.

– Nu ska Malmö minska platserna också, innan vi har någon balans med öppenvården. Vi förstår inte hur vi ska kunna sänka antalet inläggningar då.

Även Malmös läkarförening och Kommunal är kritiska mot beslutet. Samtidigt protesterar personalen på psykosavdelningen intill. Den ska flyttas till mindre lokaler med färre behandlingsrum, aktivitetsrum och vårdplatser. Redan i dag dubbelbeläggs ofta permissionsplatserna, och de patienterna som kommer tillbaka riskerar att bli hemskickade.

Till fara för sig själva

– När våra patienter har skov i psykossjukdomen kan de inte behandlas i öppenvård. Vissa är till fara för sig själva och vi kan inte förkorta deras vårdtid. Det är helt fel att minska en välfungerande avdelning, säger sjuksköterskan Rebecka Sjöberg.

Personalen varnar för att patientsäkerheten kommer att försämras, risken för hot och våld kommer öka och därmed tvångsåtgärderna. De tycker inte att de får gehör för sina åsikter hos ledningen och har skrivit ett nödrop till medierna.