– Riktlinjerna blir ett sätt att säkerställa att anställda och arbetsgivare nås av den senaste vetenskapen och att insatserna som görs blir enhetliga och kostnadseffektiva för att förebygga och åtgärda riskfyllda arbeten och arbetsplatser, berättar Irene Jensen,  professor på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Det är Karolinska Institutet som tagit fram riktlinjerna tillsammans med flera olika professioner på olika företagshälsor i Sverige, branschföreningen Sveriges företagshälsor och Svenska företagsläkarföreningen.

Fysiskt och psykiskt

En sammanställning av internationell aktuell forskning kring ländryggsbesvär kopplas till konkreta råd kring hur företagshälsovården bör jobba med det här vanliga problemet.

Generellt sett konstaterar utredarna att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att företagshälsovården ska försöka få till breda och samordnade åtgärder, med tydlig profil mot arbetssituationer, där psykologiska insatser och fysisk träning kombineras.

Konkreta tips

I materialet finns många konkreta tips, bland annat på formuleringar som kan vara användbara när syftet är att motivera en person med smärta att röra på sig mer.

Nästa år kommer liknande riktlinjer för behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa.