Svenska och kinesiska forskare samarbetar i ett nytt projekt som får 20 miljoner från Vetenskapsrådet och även medel från den kinesiska smittskyddsmyndigheten NSFC under fem år.

Allvarligt problem i Kina

Projektet är tvärvetenskapligt och ska kartlägga forskningen om antibiotikaanvändning och resistens i ett brett perspektiv där folkhälsovetenskap, klinisk mikrobiolog, veterinärmedicin, livsmedelsbiologi och miljövetenskap ingår. Även beteenden som styr antibiotikaanvändning ska studeras.

–Antibiotika används vid behandling hos såväl människor och djur, och både antibiotikan och de resistenta bakterierna sprids via avloppsvatten och gödsel. I Kina är resistens ett allvarligt problem och förebyggande insatser är av högsta prioritet, säger Lennart E Nilsson, professor i klinisk mikrobiologi vid Linköpings universitet, som ingår i samarbetet tillsammans med flera andra universitet och myndigheter i de båda länderna.

Växande globalt problem

Antibiotikaresistensen är ett växande globalt problem. Modern sjukvård är beroende av antibiotika för att behandla svåra infektioner, speciellt hos extra utsatta patienter som cancersjuka, för tidigt födda barn och patienter med behov av transplantation. Men då användningen i samhället har ökat har olika bakteriestammar utvecklat motståndskraft, så kallad resistens.

Ett tidigare forskningssamarbete inom samma område, det Sidafinansierade Sino-Swedish IMPACT, presenteras idag på en konferens i Peking.