Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män med prostatacancer och ungefär 2 500 dör. Om cancern inte har spridit sig går det att ta bort prostatan, prostatektomi. Det kan ske på tre sätt: Med robotassisterad titthålskirurgi, manuell tittshålskirurgi eller med öppen kirurgi.

SBU har jämfört de tre olika behandlingarna och resultatet visar att den förstnämnda behandlingen verkar ge mindre biverkningar än de två andra. SBU påpekar dock att skillnaderna i många fall är små och att de studier som finns generellt håller låg kvalitet.

Eftersom inköp av operationsrobot är en stor kostnad är det därför osäkert om metoden verkligen är kostnadseffektiv, enligt SBU.