I Ystad drabbades över fem procent av de kvinnor som födde vaginalt av en sfinkterskada grad tre eller fyra, det vill säga de mest omfattande. Sommaren innan var det bara två procent av de som födde i Ystad som drabbades.

Antalet sfinktrar ökade i somras på alla klinikerna utom i Kristianstad jämfört med året innan. I Helsingborg med två till 4,5 procent och på Skånes universitetssjukhus från tre till 4,5 procent.

651 extra arbetspass

Fler kvinnor än sommaren före hänvisades till andra sjukhus. Kejsarsnitten ökade också något, men för de allvarligaste komplikationerna som perinatal dödlighet, stora blödningar vid förlossning och infektioner i livmodern efter förlossning sågs ingen ökning jämfört med året som helhet och med förra sommaren.

Barnmorskorna tvingades ta 651 extra arbetspass under de tre sommarmånaderna. Flest extrapass, 298, tog barnmorskorna i Kristianstad. Näst flest förlossningen i Malmö med 138, trots att fem förlossningsplatser och fyra perinatalvårdplatser var stängda hela sommaren. Där drogs också nio semesterveckor in för barnmorskorna.

Öka bemanningen

Analysgruppen som har bestått av personer från alla Skånes förlossningskliniker konstaterar att samtliga kliniker har haft svårt att bemanna, särskilt med barnmorskor, och extra svårt har det varit på Skånes Universitetssjukhus. Det är också den enskilt viktigaste frågan att lösa, anser gruppen och föreslår bland annat ett aktivt arbete med lönesättningen.

– Det är glädjande att se att patientsäkerheten upprätthölls trots en pressad bemanningssituation. Personalen har utfört ett fantastiskt arbete. Det viktigaste nu är att förlossningsklinikerna ges bästa möjliga förutsättningar inför nästa sommar, vilket bland annat ska innebära bättre stöd för medarbetarna i deras arbete, kommenterar regionrådet Stefan Lamme (M) .