Från första november har 53 fall av sorkfeber anmälts till Smittskyddsinstitutet, det är en stor ökning jämfört med samma period förra året då två fall rapporterades in.

Antalet människor som insjuknar i sorkfeber ökar normalt under vinterhalvåret. Men att ökningen är extra stor i år beror på en kraftigt ökad population av skogssork under sommaren i kombination med den hittills regniga vintern.

Dåligt väder

En kall vinter med mycket snö stannar sorkarna utomhus i sin naturliga miljö. Under snön har de tillgång till föda och skydd mot rovdjur. Om det är regnigt eller en skorpa av is på marken söker sig sorkarna till uthus och bostäder, vilket ökar risken för smitta.

Majoriteten av de männikor som insjuknat i sorkfeber i år bor i Västerbotten och Västernorrland. Här och i Jämtland och Norrbotten är risken att smittas som störst, men det finns också enstaka fall av sorkfeber i höjd med Vänern och Vättern.

Räknar med fler fall

Smittskyddsinstitutets prognos pekar mot att 300 personer kommer att bli sjuka i sorkfeber under säsongen, beroende på hur vintervädret utvecklas. Råden till vården är att vara beredd på fall av sorkfeber och att informera om försiktighetsåtgärder:

  • Undvik direktkontakt med gnagare, både levande och döda.
  • Gör det svårt för skogssorkar att ta sig in i bodar och hus där människor vistas.
  • Låt bli att andas in damm i utrymmen där sorkar kan ha kissat och bajsat. Om du behöver städa ett utrymme där det kan ha vistats sork, torka med vatten och trasa i stället för att damma eller dammsuga.