Inspektionen för vård och omsorg , Ivo, ansvarar sedan juni 2013 för att ta emot och utreda klagomål från patienter i sjukvården. Innan dess skötte Socialstyrelsen klagomålen.

Nu tycker Statskontoret att handläggningen tar för lång tid och kostar för mycket. Myndigheten föreslår därför i en ny rapport att landstingens patientnämnder får en större roll i hanteringen av klagomål. Myndigheten menar att nämnderna har ett mer patientnära arbetssätt och kortare väntetider för patientklagomål.

Över 7000 ärenden väntar

I oktober var över 7 000 ärenden under utredning på Ivo och målsättningen var att klara handläggningen för de flesta inom sex månader. Men väntetiden blir lång för många patienter, då en tredjedel av ärendena tar över ett år att utreda. Följden blir också att det dröjer länge innan brister i vården rättas till.

Statskontoret har i uppdrag från regeringen att följa hanteringen av klagomål mot vården. Myndighetens nya förslag innebär att Ivo ska fokusera på allvarligare ärenden, inom rollen som tillsynsmyndighet.