Det visar forskning från Malmö högskola.

Ungdomarna på SiS, Statens institutionsstyrelses ungdomshem debuterar sexuellt tidigare än andra ungdomar. Fler har erfarenhet av oönskade graviditeter och av att ha sex under påverkan av droger. Fler har också varit utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja och av att ha sålt eller köpt sex.

Värt risken

Ungdomarna är medvetna om de sexuella risker de tar.

– Min studie visar att ungdomarna tycker att chansen att uppleva något positivt i det sexuella mötet väger tyngre än riskerna. Andra saker är helt enkelt viktigare. Många tycker att osäker sex är värt risken eftersom de ser en potentiell vinst i form av njutning, bekräftelse, närhet, status eller att vara som andra, säger Malin Lindroth skolsköterska och doktorand vid Malmö högskola.

Hennes studie är den första svenska på området. Tidigare har internationell forskning visat att unga på ungdomshem har sämre sexuell hälsa än sina jämnåriga.

Mötas fördomsfritt

Malin Lindroth har också tagit fram en modell för sex- och samlevnadsundervisning för den här gruppen. Den har hon presenterat för ungdomarna och fått fin respons.

– Det är viktigt att inte vara fördömande utan att tala om sex på ett för gruppen realistiskt och positivt sätt. Jag hoppas att modellen kan användas på såväl ungdomshem som i andra verksamheter där personalen vill förmedla sexualkunskap till utsatta ungdomar.

I dag försvarar Malin Lindroth försvarar sin avhandling Utsatthet och sexuell hälsa: en studie om unga på statliga ungdomshem.