Efter flera larmrapporter från medarbetarna och de fackliga organisationerna inspekterades akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund vid två tillfällen i december. I mitten av januari överlämnade myndigheten en skarpt formulerad rapport som utmynnade i en lång rad krav på snabba förbättringar.

För att ytterligare understryka allvaret i situationen beslutade Arbetsmiljöverket i dag att förelägga verksamheten ett vite på fyra miljoner kronor. Kravet är att arbetsgivaren före den 15 mars ska ha anpassat arbetsbelastningen för de anställda på ett sätt som innebär att de inte riskerar sin hälsa.

– Vi har sagt vårt i den här frågan, nu är det helt upp till arbetsgivaren. Det positiva var att Arbetsmiljöverket gjorde en jättebra observationsstudie där de fick se hur tufft vi verkligen har det, något som vi har påtalat i flera år. Där blev jag lättad och glad. Sedan är jag aldrig glad över att någon ska behöva betala pengar för att vi ska få en dräglig arbetsmiljö, säger Malin Fagrell, lokalt förtroendevald på akutmottagningen i Lund.