År 1995 var bara en procent av de yrkesverksamma specialistsjuksköterskorna över 65 år. Men 2010 hade andelen ökat till sex procent.

Även bland sjuksköterskor utan specialistutbildning har det blivit vanligare att fortsätta arbeta efter 65. Andelen yrkesverksamma som är över 65 år har ökat från en procent 1995 till tre procent 2010.

Samma sak gäller för barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Även bland dessa grupper har andelen yrkesverksamma ökat från en till tre procent under perioden.

Jämfört med läkare är det ändå relativt få. Bland läkarna har andelen yrkesverksamma som är över 65 år ökat från två procent 1995 till nio procent 2010.