Redan i dag används avföring från friska personer för att återställa tarmfloran hos sjuka och svårbehandlade patienter. Men det har tidigare funnits få studier på området.

Nu för Smittskyddsinstitutet fram en nederländsk studie som undersökt 42 patienter drabbade av bakterien Clostridium difficile. Många personer har den här bakterien i tarmen utan att bli sjuka. Men en antibiotikabehandling kan ge den chansen att växa till och effekten blir då svår diarré .

16 av patienterna i studien fick en blandning av färsk avföring och sterilt vatten fört till tolvfingertarmen med hjälp av en slang genom näsan. 13 av dessa patienter blev friska redan efter första behandlingen. Övriga tre fick en andra behandlingsomgång och efter den var det bara en patient som fick återfall av diarré.

Övriga patienter behandlades med antibiotika, Vancomycin, som har en bakteriedödande effekt. Bland dessa patienter fick de flesta återfall.

Skillnaden i de två metodernas effekt var så tydlig att antibiotikabehandlingen avbröts. I stället erbjöds alla patienterna avföring via slang i näsan.