Studien följde under elva år 23 355 män från Västmanland och Örebro län som inte hade haft njursten tidigare och som antingen inte använde några kosttillskott eller bara tog C-vitamin.

Under de elva åren sökte 436 av männen vård för njursten. De män som regelbundet tog C-vitamin i supplementform löpte dubbelt så stor risk att utveckla njursten jämfört med de män som inte tog C-vitamin.

Ju oftare männen tog C-vitamin, desto högre var risken för njursten. Forskarna undersökte också risken att få njursten vid regelbunden användning av multivitamintillskott men fann inget samband.

Det tror de beror på att halten C-vitamin är betydligt lägre i multivitaminer än i rena C-vitamintillskott. I Sverige är det rekommenderade intaget av C-vitamin 75 mg per dag. En tablett med C-vitamintillskott kan innehålla upp till 1 000 mg.

Eftersom studien bara gjorts på män män kan forskarna inte säga om kvinnor löper samma risk.