Bara hälften av alla ambulansstationer klarar att leva upp till sina egna mål när det gäller hur snabbt bilen ska vara framme vid akutlarm. Det oroar Hjärt– lungsjukas riksförbund som vill ha en nationell lägstanivå för tillgängligheten till ambulans. "Det är inte rimligt att någon ska behöva dö i väntan på ambulans", skriver organisationens ordförande Inger Ros i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Enligt det svenska hjärt– kärlregistret Swedeheart tar var femte patient med hjärtinfarkt sig in till sjukhuset för egen maskin och en orsak som pekas ut i debattartikeln är att många ambulanser används till långa sjuktransporter.