Satsningen, som går under namnet Innovative medicine initiative, är ett program som utformats av EU-kommissionen och som har stöd av olika offentliga aktörer och den privata industrin.

Stafylokocker först ut

Ett forskarcenter i Holland har tilldelats 50 miljoner kronor för att upprätta ett nätverk av europeiska sjukhus för kliniska prövningar där nya antibiotika ska testas. Verksamheten, som just nu är i startgroparna, kommer till en början att fokusera på en substans som kan komma att vara verksam mot resistenta stafylokocker.

Fas 3 studier

Men på sikt är tanken att även andra substanser ska prövas inom nätverket.

– Det finns flera andra substanser i pipeline, både från industrin och från akademin. Men nätverket används endast till så kallade fas 3 studier där tester utförs på tusentals människor. Substanserna måste alltså ha en lycklig resa fram tills de hamnar i det stadiet, säger Bo Aronsson, överläkare på Smittskyddsinstitutet.