Den engelska sjuksköterskeorganisationen RCN, Royal College of Nursing, kommer att samarbeta med utredarna för att få fram vittnesmål från sjuksköterskorna och också stötta sina medlemmar. Man förmodar att många av dem kommer att må dåligt när de hör om övergreppen, som enligt den engelska sjukskötersketidningen Nursing Standard till största delen skedde redan på 1960- och -70-talen.

I en första rapport om BBC-profilen, som efter sin död anklagades för omfattande sexövergrepp mot barn, har 450 människor trätt fram och hävdat att de blivit utsatta. Femtio sexövergrepp påstås ha skett i vårdmiljöer.

Vårdfokus har tidigare berättat att Jimmy Savile tack var sitt välgörenhetsarbete för och bland barn tycks ha haft mer eller mindre fri tillgång till barn på undervisningssjukhuset Leeds Infirmary, på det rättspsykiatriska sjukhuset Broadmoor och på Stoke Mandeville Hospital i Buckinghamshere. Men nu har detaljer om övergrepp kommit från ytterligare nio sjukhus och ett hospice.

Det var i höstas, drygt ett år efter Jimmy Saviles död, som anklagelserna mot honom började strömma in. Att det dröjt så länge har enligt rapportskrivarna, Metropolitan Police och NSPCC, Storbritanniens motsvarighet till Bris, flera skäl. De få som vågade berätta när det skedde avfärdades av både myndigheter, föräldrar och vårdpersonal.