Trots att bara en tredjedel av de patienter som lider av svår depression får fullgod effekt av läkemedelsbehandling har det hittills inte funnits så mycket evidens för ett nästa steg i behandling för dem vars symtom kvarstår.

Nästan 500 patienter

Från 73 primärvårdsenheter runt om i landet rekryterade de brittiska forskarna 469 patienter mellan 18 och 75 år med svår depression där läkemedelsbehandling i minst sex veckor inte hade hjälpt dem.

Hälften av dem fick standardbehandling med antidepressiva läkemedel, hälften fick samma psykofarmaka och dessutom kognitiv beteendeterapi, KBT,  i en timme vid minst tolv tillfällen. När patienterna följdes upp efter sex månader hade 96 av patienterna i KBT-gruppen svarat på behandlingen mot 46 i kontrollgruppen som enbart fick psykofarmaka.

Halvering av symtomen

Som svar på behandlingen räknades att de hade fått minst 50 procents reduktion av de depressiva symtomen jämfört med tidigare.

Enligt forskarna visar studien en kraftig evidens för att KBT som komplement till vanlig behandling med antidepressiva är en effektiv behandling som minskar de depressiva symtomen.

Studien är publicerad i the Lancet.