Det visar en rapport från kampanjen Hjärnkoll som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

Rapporten är en sammanställning av de befolkningsundersökningar som Hjärnkoll genomfört sedan starten 2009. I de län där kampanjen satsat extra hårt, bland annat Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland, är de positiva attityderna gentemot psykisk ohälsa generellt större än hos befolkningen i helhet.

– Slutsatsen är att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden och göra något, både på samhällsnivå och i det personliga mötet, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Rapporten visar också att det inom kampanjlänen är färre personer som tycker att det är bäst att undvika personer med psykisk ohälsa, samt att fler inom länen tycker att det är okej att bo granne med en person med psykisk sjukdom.

Enligt Hjärnskolls rapport är man inom nämnda län också mer villiga till att arbeta tillsammans med en person som har psykiska problem. Där finns också en positivare inställning till att fortsätta relationen med en person som har drabbas av psykisk ohälsa.

Studien har genomförts av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, Cepi.