I januari sade 32 av de 45 specialistsjuksköterskorna på barnintensiven, biva, vid Skånes universitetssjukhus i Lund upp sig i protest mot att deras lokala poängmodell ensidigt sagts upp av arbetsgivaren. Ytterligare en specialistsjuksköterska har sagt upp sig sedan dess.

Under hand har förhandlingar skett med Vårdförbundet. För en tid sedan kom arbetsgivaren med ett slutbud. Enligt det får de som redan har en anställning behålla sin gamla poängmodell. Men enligt Vårdförbundet innehåller förslaget stora negativa förändringar av semesterersättningarna. Dessutom kommer inte nyanställda att omfattas av samma poängmodell utan de skulle tvingas arbeta enligt den modell som ledningen beslutat om.

Efter att ha diskuterat med medlemmarna på biva valde Vårdförbundet att i dag säga definitivt nej till slutbudet. Främst för att de inte vill se en uppdelning av personalen i ett a- och b-lag med olika ersättningar för olika personer, beroende på när de fått sin anställning.

Uppsägningstiden går för de allra flesta ut den 23 april i år. Frågan är vad som händer då med biva, som i dag räknas som världsledande inom barnhjärtkirurgi.

– Vi är otroligt besvikna på arbetsgivaren. Vi har en mycket väl fungerande verksamhet som arbetsgivaren väljer att slå sönder genom att driva en principfråga. De som drivit igenom det här har ingen aning om vad som krävs när det gäller barnhjärtkirurgisk intensivvård, säger Gunilla Garbov som är förtroendevald på arbetsplatsen.