Genom att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra kan arbetsgivare undvika att anställa vikarier under flera års tid. För sex år sedan anmälde TCO detta till EU-kommissionen och efter många olika turer riskerar Sverige nu att ställas inför EU-domstolen.

I går meddelade EU-kommissionen att Sverige inte har gjort tillräckligt för att leva upp till de skyddsdirektiv för anställningsformer som finns inom EU. Regeringen får två månader på sig att ta fram nya regler annars väntar stämning i EU-domstolen.

Regeringens uppfattning är att tuffare regler skulle leda till ökad arbetslöshet eftersom många då inte skulle anställas över huvud taget.