För fem år sedan godkändes mångårigt nattarbete som orsak till bröstcancer i Danmark. Ännu längre har den danska sjuksköterskeorganisationen, Dansk Sygeplejeråd, arbetat aktivt med frågan och hjälpt många drabbade sjuksköterskor att få ut ersättning för nedsatt arbetsförmåga.

Råden i Natarbejde med faerre gener, handlar om att minimera risker och problem genom att bli bättre på att planera, anpassa och minska nattarbetet.

Skriften är resultatet av ett stort utvecklingsprojekt på 100 vårdarbetsplatser runt om i hela Danmark som Danske regioner, Sundhetskartellet och Kommunale Tjaenstemaend og Overenskomstanstatte, med 45 medlemsorganisationer, genomfört tillsammans.