Vid ett hjärtstopp kan en strömstöt från en defibrillator oftast få hjärtat att börja slå igen. Men tidsfaktorn är avgörande. Därför har Örebro läns landsting tecknat ett avtal som innebär att Västerbergslagens räddningstjänst, Nerikes brandkår och Bergslagens räddningstjänst kan erbjuda tjänsten. Därmed har alla medborgare i länet tillgång till defibrillatorer vid behov.

– Det här är en viktig fråga för hela länet – inte minst glesbygd. Man ska kunna känna trygghet med akutvården även om man inte bor nära ett sjukhus eller ambulansstation. Det handlar om en jämlik vård för alla i Örebro län, säger landstingstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Avtalet innebär att landstinget utbildar två huvudinstruktörer per räddningstjänst i hjärt- och lungräddning med hjälp av defibrillator. Därefter är det stationernas ansvar att se till att den övriga personalen har genomgått hjärt- och lungräddning med hjärtstartare med godkänt resultat.