Enligt SOS Alarms uppfattning finns sådana brister i upphandlingen att grund för en överprövning föreligger.

Enligt företaget uppfyller inte Medhelp alla de krav som ställts i förfrågningsunderlaget, som man dessutom anser innehåller otydligheter.