Satsningen är ett treårigt projekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen. 24 ambulanssjuksköterskor från Perstorp, Ängelholm och Hässleholm har under två utbildningsomgångar fått grundläggande ämneskunskap i olika kemikaliers verkan och symtom. Man har även genomgått en rad scenarion som ska simulera skarpt läge.

Perstorp ledande i kemikaliearbete

– Det är ett unikt projekt och har aldrig genomförts tidigare i Sverige. Att vi utgår från Perstorp beror på att man där är ledande på området. Den statliga saneringsenheten och kemenheten ligger här. Dessutom finns det flera kemiska industrier i området, bland annat den gamla ättiksfabriken, säger Tobias Johansson, ambulanssjuksköterska och handläggare för farliga ämnen på Region Skåne, som håller i utbildningen.

Stor efterfrågan

Behovet av kemutbildad ambulanspersonal är stort anser Tobias Johansson. På senare år har flera större olyckor inträffat i regionen, senast 2010 ett stort ammoniakutsläpp i Helsingborg då 15 personer fick föras till sjukhus. Att ambulanspersonalen får den här kompetensen blir också en trygghet för säkerhetstjänsten som tidigare inte har kunnat få understöd vid kemolyckor.

– Det finns en stor efterfrågan på den här kunskapen. Inte bara vid de stora olyckorna utan också när till exempel en industriarbetare får stänk på sig, eller när en städerska har råkat blanda två farliga ämnen. Då ska den här personalen kunna stå till förfogande, säger Tobias Johansson.

Resurs för hela Skåne

Den aktuella ambulansen kommer att utrustas med skyddsutrustning och datastöd så att personalen enkelt kan få information om olika kemikalier, behandlingsmetoder och antidoter.

Tanken är också att stationen i Perstorp ska agera som ett resurs- och kunskapscentrum för hela Skåne när verksamheten sätter i gång på allvar den 1 mars.