Akuten i Varberg fick under förra och förrförra året 20 procent fler patienter. Det ökade trycket gjorde arbetsmiljön ohållbar i för trånga och syrefattiga lokaler.

Lösningar utreddes. Inget hände. Men gemensam kritik från flera fackförbund och hot om vite på en halv miljon kronor från Arbetsmiljöverket har satt fart på förändringsarbetet.

Mottagningen växer nu till ytan och personalstyrkan utökas med fem sjuksköterskor och fem undersköterskor, meddelar hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Halland. 3,9 miljoner kronor avsätts till att öka bemanningen.

Fler anställda är mer än välkommet, anser Vårdförbundet i Halland. Men avdelningsordföranden Gunnel Persson saknar en långsiktig lösning på problemet och tror inte att pengarna räcker till att anställa fem sjuksköterskor.

– Det här är väldigt svårbemannade tjänster och vi tror inte att knappt fyra miljoner räcker tillräckligt långt, säger hon till Vårdfokus.