Efter det inträffade, som skedde vid tre akututryckningar under 2011, har Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, suttit i centrala förhandlingar. Anledningen är att regionen velat dela ut en skriftlig varning till sjuksköterskorna eftersom de anser det vara självklart att inte byta pass under en pågående uttryckning.

Problemet är att det inte har funnits några skrivna regler kring så kallande flygande byten. Och enligt en av ambulanssjuksköterskorna tog avlösningen "Endast någon minut".

På grund av detta har Vårdförbundet motsatt sig arbetsgivarens skriftliga varning, fram till nu. Efter tvisteförhandlingarna har facket gått med på att släppa sitt tolkningsföreträde.

Nu ligger beslutet på om någon varning ska utdelas hos Anders Westberg, förvaltningschef för ambulanssjukvården i region Halland.

– Jag ser ytterst allvarligt på medarbetarnas agerande. Men innan jag fattar något beslut kommer jag att ha en dialog med SKL:s avdelning för arbetsgivarfrågor, säger han till Hallandsposten.