Redan förra året var antalet inrapporterade fall av invasiv infektion orsakad av grupp A-streptokocker, GAS, högt. I år har det fortsatt att öka och i januari slogs rekord sedan anmälningsplikten infördes. Därför skriver Smittskyddsinstitutet nu på sin hemsida att man ska ha diagnosen i åtanke, särskilt när det gäller patienter över 80 år.

Infektioner med GAS ger olika symtom hos olika människor. Ibland beskedligt i form av exempelvis halsfluss och hudinfektioner och ibland syns inga tecken alls. I sällsynta fall kan dock konsekvensen bli ett snabbt sjukdomsförlopp med blodförgiftning, chocktillstånd och/eller infektion i hud och muskler, så kallade "mördarbakterier".