Senast i september 2015 skulle alla ambulanssjukvårdare vara borta från ambulanserna, enligt ledningen för Västernorrlands landsting. Beslutet skapade stor oro både hos de som riskerade att bli av med jobben och deras kolleger som är sjuksköterskor eftersom det tar lång tid att skola in nya.

I tisdags kovände landstinget och beslutade istället om en mjuk utfasning som innebär att det 30-tal ambulanssjukvårdare som är över 45 år får jobba kvar tills de går i pension.

Margaretha Sandström vid Vårdförbundets avdelning Västernorrland tycker att beslutet är en bra kompromiss.

– Det är mycket som ska stämma inom ambulansen och samarbetet har fungerat bra. Därför är det bra att personalen får stanna samtidigt som vi givetvis vill ha en hög kompetens, säger hon.