Vid inspektion som Justitieombudsmannen, JO, gjorde vid kliniken i början av oktober uppmärksammades ett beslut om att avskiljningar och bältesläggningar ska gälla i max 72 timmar.

Frågan som JO söker svar på är om avskiljning och bältesläggning har rättslig grund för att pågå under så lång tid.  Som ett led i det vill nu JO att landstingsstyrelsen i Västernorrland ska yttra sig i frågan.

JO slår också fast att det saknas lagstöd för rutinmässig visitering av besökande och patienter vid klinikens larmbågar, och jämställer det med kroppsvisitation.