– Naturligtvis är vi missnöjda med att vi inte lyckades påverka politikerna att det ska krävas tolv års grundutbildning för att få läsa till sjuksköterska, men vi tycker ändå att det blev en acceptabel kompromiss, säger Vårdförbundets ombudsman Ulla Falk på telefon från Bryssel.

Som Vårdfokus tidigare har berättat har frågan om tio eller tolv skolår varit en het tvistefråga länge. Den kompromiss som man till slut röstade ja till innebär att det blir möjligt med båda dessa nivåer. Men förslaget innebär också skärpta kompetenskrav.

Långtgående kompetenskrav

– Man betonar sjuksköterskans självständighet tydligare och med tanke på de diskussioner som varit tycker vi att beslutet ändå blev ett steg framåt, säger Ulla Falk.

I kompromissförslaget till ändringar i direktiv 36, det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet, finns nu långa stycken om vilka kunskaper och färdigheter som sjuksköterskor inom EU måste ha.

– Men alla skrivningar är inte spikade ännu. Förhandlingarna och arbetet med att utforma de slutgiltiga kraven fortsätter, säger Ulla Falk.

Yrkeskort införs

Som väntat röstade utskottet i EU-parlamentet i dag också ja till att införa ett europeiskt yrkeskort för att underlätta rörligheten mellan länderna. Dessutom vill man ha ett varningssystem mellan länderna som gör att läkare och sjuksköterskor som dömts för brott i sitt hemland inte ska kunna arbeta i andra länder.

Efter dagens omröstning i utskottet går ärendet vidare för ytterligare förhandlingar i rådet och kommissionen. EU-parlamentet väntas rösta om samtliga förändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet senare i vår.